Franchise Sauna-In

foto_sauna

Jsme hrdí na úspěch našeho prvního SAUNA-IN centra a nyní jsme připraveni přinést stejnou kvalitu a koncept do dalších částí Česka i Evropy. Jsme otevřeni spolupráci s partnery prostřednictvím naší Franchise sítě a společně můžeme vybudovat další sauna-in centra, která budou sloužit jako oázy relaxace v různých evropských destinacích.

Pokud jste podnikatel z oblasti wellness a máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás a rádi vám poskytneme podrobnosti o našem Franchise programu. Věříme, že sauna-in se stane synonymem pro dokonalý ale také odlišný saunovací zážitek v Evropě a těšíme se na možnost rozšířit naši síť center s vámi jako součástí naší rodiny SAUNA-IN.

SAUNA-IN navrhla, realizovala a provozuje firma našeho holdingu CARETTA SPA CZ s.r.o.

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte na tel.č. +420 725 669 995.


We are proud of the success of our first SAUNA-IN center and now we are ready to bring the same quality and concept to other parts of Europe. We are open to cooperation with partners through our Franchise network and together we can build other sauna-in centers that will serve as oases of relaxation in various European destinations.

If you are a wellness entrepreneur and are interested in cooperation, please contact us and we will be happy to provide you with details about our Franchise program. We believe that sauna-in will become synonymous with a perfect but also different sauna experience in Europe and we look forward to the opportunity to expand our network of centers with you as part of our SAUNA-IN family.

SAUNA-IN was designed, implemented and operated by our holding company CARETTA SPA CZ s.r.o. If you are interested in more detailed information, contact us at phone no. +420 725 669 995

Rezervace
Homepage
Rezervace